KARMER

Ankara Üniversitesi  öğrencilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 

 

showImage Her öğretim yılında Fakülte ve MYO bünyesinde Kariyer günlerinin düzenlenmesi
 showImage Bireysel kariyer danışmanlığı hizmeti sunulması (bireysel görüşme oturumları)
 showImage Özgeçmiş (CV)  hazırlama sürecinde rehberlik hizmeti verilmesi
 showImage İş görüşmeleri ve teknikleri konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi
 showImage İşgücü piyasası hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
 showImage Kariyer Farkındalığı eğitiminin verilmesi
 showImage İş arama ve bulma becerilerini geliştirme eğitiminin verilmesi
 showImage Stajlar (yurt içi-yurt dışı) hakkında bilgilendirme ve yönlendirme desteği sunulması
 showImage Yan dal/çift dal seçimi konusunda rehberlik hizmeti sunulması
 showImage 21. yy. Becerileri Eğitiminin verilmesi
showImage Girişimcilik Seminerinin Verilmesi
 

Ayrıca;Mezunlarımıza ulaşmak amacıyla ”Mezun Takip Süreci”ni etkinleştirmekte önemli faaliyet alanımızdır.