KARMER’in temel amacı,

“üniversitemizin öğrenci ve mezunlarının kendi kişisel kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmelerine yardım etmektir.”

 Daha ayrıntılı ifade edilecek olursa; merkezimizin temel hedefleri şunlardır: 

  1. Merkezimize başvuran bireylerin ilgi, yetenek, kişilik özellikleri, kariyer değerleri ve diğer niteliklerini gerçekçi bir biçimde tanımalarına yardım etmek,
  2. İşgücü piyasasında yer alan meslekler ve iş olanakları hakkında güncel bilgileri edinmelerine destek olmak,
  3. Kendileri için en doğru kariyer kararları vermelerine yardım etmek,
  4. Öğrencilerin,
    1. İstihdam, İnsan Kaynakları ve Danışmanlık alanları ile ilgili hizmetler sunarak, Kamu ve özel istihdam bürolarının daha kaliteli ve etkin çalışmalar yapmasını sağlamak;
    2. Düzenlenecek eğitim programları aracılığı ile kamu ve özel istihdam ofislerinde çalışan veya çalışmaya aday kişilerin işgücü piyasası ve danışmanlık alanlarında derinlemesine mesleki bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, belirtilen kurumların yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve mevcut personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek;
    3. Ulusal ve uluslararası konferanslar sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenleyerek, işgücü piyasası ve insan kaynakları alanında kişi, kurum ve kuruluşların bilgilenmesi, görüş alışverişinde bulunmasına ve işgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmaktır.